Support
Ran4U SimCRM Cloud Module
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


Ran4U’s SimCRM Cloud Module

Ran4U บริการสร้างเว็บและดูแลการตลาดดิจิตอลออนไลน์ของเรานั้น เป็นบริการที่มีความแตกต่างและมีความทุ่มเทเอาใจใส่ในการให้บริการ ที่เหนือกว่าการให้บริการของผู้ให้บริการอื่น

เนื่องจาก Ran4U บริษัท ออร์จิค จำกัด เป็นผู้ให้บริการทำเว็บและทำการตลาดออนไลน์ ที่แรกและที่เดียวในไทย ที่พัฒนาระบบ Software CRM ขึ้นมาเอง (ระบบจัดการการขายและลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็น Software สำหรับธุรกิจที่มีการเติบโตของผู้ใช้ทั่วโลกสูงที่สุดในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา) และเราได้คิดกลยุทธ์การใช้ CRM สำหรับ Digital Marketing โดยทำการผนวกระบบ CRM เข้ากับการทำการตลาดออนไลน์ นำระบบ CRM เข้ามาจัดการการใช้สื่อ Digital และ Social Media ส่งผลให้การทำตลาดออนไลน์มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณการตลาดได้สูงสุดอย่างแท้จริง

ระบบ CRM คืออะไร (คำนิยามจาก Wikipedia)

CRM หมายถึง

กลยุทธ์หรือซอฟต์แวร์ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่ ติดตาม ตรวจสอบ ความสัมพันธ์ขององค์กรกับลูกค้า เพื่อให้เกิดการจงรักภักดีต่อองค์กร

CRM ย่อมาจาก

Customer Relationship Management หรือเรียกว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งก็คือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการใช้เทคโนโลยีและการใช้บุคลากรอย่างมีหลักการ CRM ได้ถูกนำมาใช้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เนื่องมาจากจำนวนคู่แข่งของ ธุรกิจแต่ละประเภทเพิ่มขึ้นสูงมาก การแข่งขันรุนแรงขึ้นในขณะที่จำนวนลูกค้ายังคงเท่าเดิม ธุรกิจจึงต้องพยายามสรรหาวิธีที่จะสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าอันจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในที่สุด

เป้าหมายของ CRM

เป้าหมายของ CRM นั้นไม่ได้เน้นเพียงแค่การบริการลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมในการใช้จ่ายและความต้องการของลูกค้า จากนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการรวมไปถึงนโยบายในด้านการจัดการ ซึ่งเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนา CRM ก็คือ การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป

ใครใช้ระบบ CRM?

องค์กรชั้นนำทั่วโลกได้นำระบบ CRM เข้าไปใช้ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการขาย ตัวอย่างเช่น

กลยุทธ์ที่เรา Ran4U นำ CRM มาควบคุมการทำการตลาดดิจิตอลออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การทำการตลาดออนไลน์นั้นมักจะขาดความเอาใจใส่ในการรวบรวมข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ และไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างถี่ถ้วน และมักจะละเลยทิ้งข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อมาแต่ไม่ได้ทำการสั่งซื้อ ซึ่งถือว่าเป็นการเสียโอกาสอย่างยิ่ง

ทำให้เงินงบประมาณที่เสียไปในการทำ Digital Marketing Campaign แต่ละครั้งสูง แต่ผลตอบรับมักจะไม่คุ้มค่า แท้จริงแล้วนั้น หากเราวางแผนในการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทุกครั้งอย่างเป็นระบบ แม้ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในแต่ละรายนั้น อาจจะไม่ได้ทำการสั่งซื้อเลยทันที เราก็ไม่ควรจะละทิ้งข้อมูลของลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อ สำคัญมากคือเราจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลลูกค้าทุกคน ทั้งผู้ที่ซื้อและยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ

การเก็บข้อมูลเช่นนี้ จะทำให้เราสามารถสร้าง ฐานข้อมูลลูกค้า (Customer Database) ซึ่งถือว่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน

จากฐานข้อมูลลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบด้วย Ran4U's CRM Cloud Module และจากการทำ Marketing Campaign ในแต่ละครั้ง

ฝ่ายขายควรจะวิเคราะห์ความสนใจของลูกค้าแต่ละรายในฐานข้อมูล จากนั้นวางแผนขายแบบแยกเจาะจงเฉพาะบุคคล หรือเจาะจงลูกค้าเป็นกลุ่มตามความสนใจที่เหมือนกัน วิเคราะห์เลือกสินค้าหรือบริการที่น่าจะตรงความต้องการของลูกค้า จากนั้นคิดรูปแบบการนำเสนอขายแบบจูงใจยิ่งขึ้น เช่น ขายด้วย Promotion ขายด้วยของแถม ขายด้วยบริการพิเศษเฉพาะ

ด้วยระบบการขายแบบเจาะลึกนี้ คุณสามารถคาดหวังได้ว่า ยอดขายของธุรกิจของคุณ จะสามารถเติบโตได้อย่างแท้จริง และทำให้รากฐานของธุรกิจของคุณเกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืน จากฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการดูแลรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าให้ทำการซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องตลอดไป

ปรึกษาการใช้ระบบ CRM เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการขายขององค์กร
Please Call 086-9064106

Back to Ran4U.com